Boot-Repair-ترمیم بوت سامسونگ

ترمیم-بوت-سامسونگ-SM-A3000-Boot_Repair

ترمیم-بوت-سامسونگ-SM-A3000-Boot_Repair

فایل ترمیم بوت SM-A3000 سامسونگ با ادینفقط به یک گوشی روشن ویک کارت حافظه که کارت حاف..

9,000 تومان

ترمیم-بوت-سامسونگ-SM-A300FU-Boot-Repair

ترمیم-بوت-سامسونگ-SM-A300FU-Boot-Repair

فایل ترمیم بوت SM-A300FU سامسونگ با ادینفقط به یک گوشی روشن ویک کارت حافظه که کارت حافظه باید ا..

9,000 تومان

ترمیم-بوت-سامسونگ-SM-A300H-Boot_Repair

ترمیم-بوت-سامسونگ-SM-A300H-Boot_Repair

فایل ترمیم بوت SM-A300H سامسونگ با ادینفقط به یک گوشی روشن ویک کارت حافظه که کارت حاف..

9,000 تومان

ترمیم-بوت-سامسونگ-SM-A5000-Boot-Repair

ترمیم-بوت-سامسونگ-SM-A5000-Boot-Repair

فایل ترمیم بوت SM-A5000 سامسونگ با ادینفقط به یک گوشی روشن ویک کارت حافظه که کارت حاف..

9,000 تومان

ترمیم-بوت-سامسونگ-SM-A500F-Boot-Repair

ترمیم-بوت-سامسونگ-SM-A500F-Boot-Repair

فایل ترمیم بوت SM-A500F سامسونگ با ادینفقط به یک گوشی روشن ویک کارت حافظه که کارت حاف..

9,000 تومان

ترمیم-بوت-سامسونگ-SM-A500FU-Boot_Repair

ترمیم-بوت-سامسونگ-SM-A500FU-Boot_Repair

فایل ترمیم بوت SM-A500FU سامسونگ با ادینفقط به یک گوشی روشن ویک کارت حافظه که کارت حا..

9,000 تومان

ترمیم-بوت-سامسونگ-SM-A500H-Boot_Repair

ترمیم-بوت-سامسونگ-SM-A500H-Boot_Repair

فایل ترمیم بوت SM-A500H سامسونگ با ادینفقط به یک گوشی روشن ویک کارت حافظه که کارت حاف..

9,000 تومان

ترمیم-بوت-سامسونگ-SM-A500M-Boot_Repair

ترمیم-بوت-سامسونگ-SM-A500M-Boot_Repair

فایل ترمیم بوت SM-A500M سامسونگ با ادینفقط به یک گوشی روشن ویک کارت حافظه که کارت حاف..

9,000 تومان

ترمیم-بوت-سامسونگ-SM-A700FD-Boot-Repair

ترمیم-بوت-سامسونگ-SM-A700FD-Boot-Repair

فایل ترمیم بوت SM-A700FD سامسونگ با ادینفقط به یک گوشی روشن ویک کارت حافظه که کارت حا..

9,000 تومان

ترمیم-بوت-سامسونگ-SM-E500F-Boot_Repair

ترمیم-بوت-سامسونگ-SM-E500F-Boot_Repair

فایل ترمیم بوت SM-E500F سامسونگ با ادینفقط به یک گوشی روشن ویک کارت حافظه که کارت حاف..

9,000 تومان

ترمیم-بوت-سامسونگ-SM-E700F-Boot_Repair

ترمیم-بوت-سامسونگ-SM-E700F-Boot_Repair

فایل ترمیم بوت SM-E700F سامسونگ با ادینفقط به یک گوشی روشن ویک کارت حافظه که کارت حاف..

9,000 تومان

ترمیم-بوت-سامسونگ-SM-J100F-Boot-Repair

ترمیم-بوت-سامسونگ-SM-J100F-Boot-Repair

فایل ترمیم بوت SM-J100F سامسونگ با ادینفقط به یک گوشی روشن ویک کارت حافظه که کارت حاف..

9,000 تومان

نمایش 1 تا 12 از 12 (1 صفحه)

فایل ترکیبی

 بخش مربوط به فایل ترکیبی سامسونگ


آموزش تشخیص رام
تبلت های چینی از روی بردآموزش فعال سازی تیک
USB DEBUGING یواس بیآموزش فلش TWRP برای گوشیهای هواویآموزش فلش وآپدیت رام گوشیهای
سامسونگ با ODIN اودینآموزش حذف پترن وقفل های
امنیتی سونی با فلش تولزآموزش بازکردن پترن وقفل گوشی
بدون فعال بودن تیک یواس بی

USB DEBUGINGدانلود ابزار فلش گوشیهای
سامسونگ اودینآموزش تبدیل فایل فلش های رسمی htc

که به صورت zip هستند به RUU