SIMMTRONICS

SIMMTRONICS


فایل فلش تبلت چینی simmtronics Cloud Y5

فایل فلش تبلت چینی simmtronics Cloud Y5

فایل فلش تبلت چینی SIMMTRONICS Cloud Y5این فایل بدون مشکل لمسی و تصویر میباشد و لمسی بدرستی کار میکن..

10,000 تومان

فایل فلش تبلت چینی Simmtronics Freedom

فایل فلش تبلت چینی Simmtronics Freedom

فایل فلش تبلت چینیSimmtronics Freedomاین فایل بدون مشکل لمسی و تصویر میباشد و لمسی بدرستی کار میکند...

10,000 تومان

فایل فلش تبلت چینی Simmtronics XPAD Mini 0708 Final

فایل فلش تبلت چینی Simmtronics XPAD Mini 0708 Final

فایل فلش تبلت چینی Simmtronics XPAD Mini 0708 Finalاین فایل بدون مشکل لمسی و تصویر میباشد و لمسی بدر..

10,000 تومان

فایل فلش تبلت چینی Simmtronics XPAD Q1

فایل فلش تبلت چینی Simmtronics XPAD Q1

فایل فلش تبلت چینیSimmtronics XPAD Q1این فایل بدون مشکل لمسی و تصویر میباشد و لمسی بدرستی کار میکند...

10,000 تومان

فایل فلش تبلت چینی Simmtronics XPAD Q2-S227-6820-Q2-V02.03

فایل فلش تبلت چینی Simmtronics XPAD Q2-S227-6820-Q2-V02.03

فایل فلش تبلت چینیSimmtronics XPAD Q2-S227-6820-Q2-V02.03این فایل بدون مشکل لمسی و تصویر میباشد و لم..

10,000 تومان

فایل فلش تبلت چینی Simmtronics XPAD Q4 SW 09-11-2013

فایل فلش تبلت چینی Simmtronics XPAD Q4 SW 09-11-2013

فایل فلش تبلت چینی Simmtronics XPAD Q4 SW 09-11-2013این فایل بدون مشکل لمسی و تصویر میباشد و لمسی بد..

10,000 تومان

فایل فلش تبلت چینی Simmtronics XPAD Q5 IND VER1.5 2013-10-10

فایل فلش تبلت چینی Simmtronics XPAD Q5 IND VER1.5 2013-10-10

فایل فلش تبلت چینی Simmtronics XPAD Q5 IND VER1.5 2013-10-10این فایل بدون مشکل لمسی و تصویر میباشد و..

10,000 تومان

فایل فلش تبلت چینی Simmtronics XPAD X1010 V1.0 2012-12-21

فایل فلش تبلت چینی Simmtronics XPAD X1010 V1.0 2012-12-21

فایل فلش تبلت چینیSimmtronics XPAD X1010 V1.0 2012-12-21این فایل بدون مشکل لمسی و تصویر میباشد و لمس..

10,000 تومان

فایل فلش تبلت چینی Simmtronics XPAD X2 2013-02-04 e1920 v77

فایل فلش تبلت چینی Simmtronics XPAD X2 2013-02-04 e1920 v77

فایل فلش تبلت چینیSimmtronics XPAD X2 2013-02-04 e1920 v77این فایل بدون مشکل لمسی و تصویر میباشد و ل..

10,000 تومان

فایل فلش تبلت چینی Simmtronics XPAD X720 I-Life D711 800x480 4.0.4

فایل فلش تبلت چینی Simmtronics XPAD X720 I-Life D711 800x480 4.0.4

فایل فلش تبلت چینی  Simmtronics XPAD X720 I-Life D711 ANDROID 4.04 800x480این فایل بد..

10,000 تومان

فایل فلش تبلت چینی Simmtronics XPAD X720 Rev02

فایل فلش تبلت چینی Simmtronics XPAD X720 Rev02

فایل فلش تبلت چینی Simmtronics XPAD X720 Rev02این فایل بدون مشکل لمسی و تصویر میباشد و لمسی بدرستی ک..

10,000 تومان

فایل فلش تبلت چینی Simmtronics XPAD X720 Toshiba 2012-05-17

فایل فلش تبلت چینی Simmtronics XPAD X720 Toshiba 2012-05-17

فایل فلش تبلت چینی Simmtronics XPAD X720 2012-05-17Toshiba این فایل بدون مشکل لمسی و تصویر میبا..

10,000 تومان

فایل فلش تبلت چینی Simmtronics XPAD X720 V0.1 2012-12-20

فایل فلش تبلت چینی Simmtronics XPAD X720 V0.1 2012-12-20

فایل فلش تبلت چینی Simmtronics XPAD X720 V0.1 2012-12-20این فایل بدون مشکل لمسی و تصویر میباشد و لمس..

10,000 تومان

فایل فلش تبلت چینی Simmtronics XPAD X722

فایل فلش تبلت چینی Simmtronics XPAD X722

فایل فلش تبلت چینی Simmtronics XPAD X722این فایل بدون مشکل لمسی و تصویر میباشد و لمسی بدرستی کار میک..

10,000 تومان

فایل فلش تبلت چینی Simmtronics XPAD X722 Final

فایل فلش تبلت چینی Simmtronics XPAD X722 Final

فایل فلش تبلت چینی  Simmtronics XPAD X722 Finalاین فایل بدون مشکل لمسی و تصویر میباشد و لمسی بد..

10,000 تومان

فایل فلش تبلت چینی Simmtronics XPAD X723 X723 R3

فایل فلش تبلت چینی Simmtronics XPAD X723 X723 R3

فایل فلش تبلت چینی Simmtronics XPAD X723 X723 R3این فایل بدون مشکل لمسی و تصویر میباشد و لمسی بدرستی..

10,000 تومان

فایل فلش تبلت چینی Simmtronics XPAD X801 2G (BA-FA) 2013-05-13

فایل فلش تبلت چینی Simmtronics XPAD X801 2G (BA-FA) 2013-05-13

فایل فلش تبلت چینی (Simmtronics XPAD X801 2G (BA-FA 2013-05-13این فایل بدون مشکل لمسی و تصویر میباشد..

10,000 تومان

نمایش 1 تا 17 از 17 (1 صفحه)

فایل ترکیبی

 بخش مربوط به فایل ترکیبی سامسونگ


آموزش تشخیص رام
تبلت های چینی از روی بردآموزش فعال سازی تیک
USB DEBUGING یواس بیآموزش فلش TWRP برای گوشیهای هواویآموزش فلش وآپدیت رام گوشیهای
سامسونگ با ODIN اودینآموزش حذف پترن وقفل های
امنیتی سونی با فلش تولزآموزش بازکردن پترن وقفل گوشی
بدون فعال بودن تیک یواس بی

USB DEBUGINGدانلود ابزار فلش گوشیهای
سامسونگ اودینآموزش تبدیل فایل فلش های رسمی htc

که به صورت zip هستند به RUU