AXTROM

AXTROM


فایل فلش فارسی تبلت AXTROM_7E01

فایل فلش فارسی تبلت AXTROM_7E01

فایل فلش  فارسی تبلت AXTROM_7E01این فایل بدون مشکل لمسی و تصویر میباشد و لمسی بدرستی کار م..

10,000 تومان

فایل فلش فارسی تبلت AXTROM_7E01 PLUS

فایل فلش فارسی تبلت AXTROM_7E01 PLUS

فایل فلش  فارسی تبلت AXTROM_7E01+   PLUSاین فایل بدون مشکل لمسی و تصویر میباشد و لمسی..

10,000 تومان

فایل فلش فارسی تبلت AXTROM_7E03

فایل فلش فارسی تبلت AXTROM_7E03

فایل فلش  فارسی تبلت AXTROM_7E03این فایل بدون مشکل لمسی و تصویر میباشد و لمسی بدرستی کار م..

5,000 تومان

فایل فلش فارسی تبلت AXTROM_7I02 XT-TP7I02

فایل فلش فارسی تبلت AXTROM_7I02 XT-TP7I02

فایل فلش  فارسی تبلت AXTROM_7I02این فایل بدون مشکل لمسی و تصویر میباشد و لمسی بدرستی کار م..

5,000 تومان

فایل فلش فارسی تبلت AXTROM_7I03

فایل فلش فارسی تبلت AXTROM_7I03

فایل فلش  فارسی تبلت AXTROM_7I03این فایل بدون مشکل لمسی و تصویر میباشد و لمسی بدرستی کار م..

5,000 تومان

فایل فلش فارسی تبلت AXTROM_7I05

فایل فلش فارسی تبلت AXTROM_7I05

فایل فلش  فارسی تبلت AXTROM_7I05SN1924131xxxSN1924132xxxSN1924133xxxاین تبلت دارای سه سریا..

8,000 تومان

فایل فلش فارسی تبلت AXTROM_8E01

فایل فلش فارسی تبلت AXTROM_8E01

فایل فلش  فارسی تبلت AXTROM_8E01این فایل بدون مشکل لمسی و تصویر میباشد و لمسی بدرستی کار م..

5,000 تومان

فایل فلش فارسی تبلت AXTROM_8E02

فایل فلش فارسی تبلت AXTROM_8E02

فایل فلش  فارسی تبلت AXTROM_8E02این فایل بدون مشکل لمسی و تصویر میباشد و لمسی بدرستی کار م..

5,000 تومان

فایل فلش فارسی تبلت AXTROM_8I01

فایل فلش فارسی تبلت AXTROM_8I01

فایل فلش  فارسی تبلت AXTROM_8I01این فایل بدون مشکل لمسی و تصویر میباشد و لمسی بدرستی کار م..

5,000 تومان

فایل فلش فارسی تبلت AXTROM_8p02

فایل فلش فارسی تبلت AXTROM_8p02

فایل فلش تبلت AXTROM_8p02این فایل بدون مشکل لمسی و تصویر میباشد و لمسی بدرستی کار میکند.این فای..

5,000 تومان

فایل فلش فارسی تبلت AXTROM_9E01

فایل فلش فارسی تبلت AXTROM_9E01

فایل فلش  فارسی تبلت AXTROM_9E01این فایل بدون مشکل لمسی و تصویر میباشد و لمسی بدرستی کار م..

5,000 تومان

فایل فلش فارسی تبلت AXTROM_9I01

فایل فلش فارسی تبلت AXTROM_9I01

فایل فلش  فارسی تبلت AXTROM_9I01این فایل بدون مشکل لمسی و تصویر میباشد و لمسی بدرستی کار م..

5,000 تومان

فایل فلش فارسی تبلت AXTROM_9P01

فایل فلش فارسی تبلت AXTROM_9P01

فایل فلش  فارسی تبلت AXTROM_9P01این فایل بدون مشکل لمسی و تصویر میباشد و لمسی بدرستی کار م..

5,000 تومان

نمایش 1 تا 13 از 13 (1 صفحه)

فایل ترکیبی

 بخش مربوط به فایل ترکیبی سامسونگ


آموزش تشخیص رام
تبلت های چینی از روی بردآموزش فعال سازی تیک
USB DEBUGING یواس بیآموزش فلش TWRP برای گوشیهای هواویآموزش فلش وآپدیت رام گوشیهای
سامسونگ با ODIN اودینآموزش حذف پترن وقفل های
امنیتی سونی با فلش تولزآموزش بازکردن پترن وقفل گوشی
بدون فعال بودن تیک یواس بی

USB DEBUGINGدانلود ابزار فلش گوشیهای
سامسونگ اودینآموزش تبدیل فایل فلش های رسمی htc

که به صورت zip هستند به RUU