ATM

ATM

فایل فلش تبلت سری ATM


فایل فلش  تبلت 10 اینچی با مشخصه برد TW-J1012-V41

فایل فلش تبلت 10 اینچی با مشخصه برد TW-J1012-V41

 برای اولین بار در دنیای GSM فایل فلش بدون مشکل فایل فلش برای تبلت 10 اینچی با مشخصه ..

5,000 تومان

فایل فلش تبلت چینی  با مشخصه برد 20150105_tw-j0711as_8723as_800_480_16bit_1680-ef

فایل فلش تبلت چینی با مشخصه برد 20150105_tw-j0711as_8723as_800_480_16bit_1680-ef

برای اولین بار در دنیای GSMفایل فلش تبلت چینی  با مشخصه برد atm7021-tw-j0711as مخصوص ..

5,000 تومان

فایل فلش تبلت چینی  با مشخصه برد atm7021-q8-TWD-j0711s

فایل فلش تبلت چینی با مشخصه برد atm7021-q8-TWD-j0711s

فایل فلش تبلت چینی  با مشخصه برد atm7021-q8-TWD-j0711s لینک دانلودی حاوی هر 3 فایل فل..

8,000 تومان

فایل فلش تبلت چینی  با مشخصه برد atm7021-TWD-j0920

فایل فلش تبلت چینی با مشخصه برد atm7021-TWD-j0920

فایل فلش تبلت چینی  با مشخصه برد atm7021-TWD-j0920  وایفای و بلوتوث  RTL872..

8,000 تومان

فایل فلش تبلت چینی  با مشخصه برد atm7029 j0729

فایل فلش تبلت چینی با مشخصه برد atm7029 j0729

فایل فلش تبلت چینی  با مشخصه برد atm7029 j0729  با مشخصه برد j0729_800_480_16bit..

8,000 تومان

فایل فلش تبلت چینی  با مشخصه برد atm7029- j0728

فایل فلش تبلت چینی با مشخصه برد atm7029- j0728

فایل فلش تبلت چینی  با مشخصه برد atm7029 j0728لینک دانلودی حاوی هر 4 فایل فلش برای این مدل..

8,000 تومان

فایل فلش تبلت چینی  با مشخصه برد atm7029- J0918

فایل فلش تبلت چینی با مشخصه برد atm7029- J0918

فایل فلش تبلت چینی  با مشخصه برد atm7029 j0918 وایفای وبلوتوث RTL8723bs8189لینک دانلودی حا..

8,000 تومان

فایل فلش تبلت چینی  با مشخصه برد atm7029-TWD-j1027

فایل فلش تبلت چینی با مشخصه برد atm7029-TWD-j1027

فایل فلش تبلت چینی  با مشخصه برد atm7029-TWD-j1027  شبکه  RTL8723BSVQ ..

8,000 تومان

فایل فلش تبلت چینی ATM7031B_Q88

فایل فلش تبلت چینی ATM7031B_Q88

برای اولین بار در دنیای GSMفایل فلش برای تبلت چینی بامشخصه برد atm7031-b_q88مخصوص رزولوشن 800X4..

5,000 تومان

فایل فلش تبلت چینی ATOUCH-Q12 با مشخصه برد ATOUCH-Q12-40pin-8G-7031A-HI704

فایل فلش تبلت چینی ATOUCH-Q12 با مشخصه برد ATOUCH-Q12-40pin-8G-7031A-HI704

برای اولین بار در دنیای gsmفایل فلش بدون مشکل لمسی وتصویر و دوربین و وایفایشما می توانید با این رام..

5,000 تومان

فایل فلش تبلت چینی ATOUCH-Q12 با مشخصه برد ATOUCH-Q12-QX-ATM7051-Q8-HI708

فایل فلش تبلت چینی ATOUCH-Q12 با مشخصه برد ATOUCH-Q12-QX-ATM7051-Q8-HI708

برای اولین بار در دنیای gsmفایل فلش بدون مشکل لمسی وتصویر و دوربین و وایفایشما می توانید با این رام..

5,000 تومان

فایل فلش تبلت چینی ATOUCH-Q12 با مشخصه برد ATOUCH-Q12-QX-Q8-ATM7031B

فایل فلش تبلت چینی ATOUCH-Q12 با مشخصه برد ATOUCH-Q12-QX-Q8-ATM7031B

برای اولین بار در دنیای gsmفایل فلش بدون مشکل لمسی وتصویر و دوربین و وایفایشما می توانید با این رام..

5,000 تومان

فایل فلش تبلت چینی atouch-q8s با مشخصه برد atouch-q8s-atm7031a-q8s-rgb-60pin-8703bs

فایل فلش تبلت چینی atouch-q8s با مشخصه برد atouch-q8s-atm7031a-q8s-rgb-60pin-8703bs

برای اولین بار در دنیای gsmفایل فلش بدون مشکل لمسی وتصویر و دوربین و وایفایشما می توانید با این رام..

5,000 تومان

فایل فلش تبلت چینی G-TAB-Q66 با مشخصه برد G-TAB-Q66-QX-ATM7051-Q8-60PIN-HI708

فایل فلش تبلت چینی G-TAB-Q66 با مشخصه برد G-TAB-Q66-QX-ATM7051-Q8-60PIN-HI708

برای اولین بار در دنیای gsmفایل فلش بدون مشکل لمسی وتصویر و دوربین و وایفایشما می توانید با این رام..

5,000 تومان

فایل فلش تبلت چینی G-TAB-Q77 با مشخصه برد G-TAB-Q77-QX-ATM7051-Q8-HI708

فایل فلش تبلت چینی G-TAB-Q77 با مشخصه برد G-TAB-Q77-QX-ATM7051-Q8-HI708

برای اولین بار در دنیای gsmفایل فلش بدون مشکل لمسی وتصویر و دوربین و وایفایشما می توانید با این رام..

5,000 تومان

فایل فلش تبلت چینی G-TAB-Q88G با مشخصه برد G-TAB-Q88G-QX-ATM7051-Q8-60PIN-HI708

فایل فلش تبلت چینی G-TAB-Q88G با مشخصه برد G-TAB-Q88G-QX-ATM7051-Q8-60PIN-HI708

برای اولین بار در دنیای gsmفایل فلش بدون مشکل لمسی وتصویر و دوربین و وایفایشما می توانید با این رام..

5,000 تومان

فایل فلش تبلت چینی G-TAB-Q88M با مشخصه برد G-TAB-Q88M-QX-atm7051-Q8-60PIN-AU-HI708

فایل فلش تبلت چینی G-TAB-Q88M با مشخصه برد G-TAB-Q88M-QX-atm7051-Q8-60PIN-AU-HI708

برای اولین بار در دنیای gsmفایل فلش بدون مشکل لمسی وتصویر و دوربین و وایفایشما می توانید با این رام..

5,000 تومان

فایل فلش تبلت چینی G-TIDE-T34 با مشخصه برد G-TIDE-T34-QX-ATM7051-Q8-60PIN-AU-HI708-TYHT

فایل فلش تبلت چینی G-TIDE-T34 با مشخصه برد G-TIDE-T34-QX-ATM7051-Q8-60PIN-AU-HI708-TYHT

برای اولین بار در دنیای gsmفایل فلش بدون مشکل لمسی وتصویر و دوربین و وایفایشما می توانید با این رام..

8,000 تومان

فایل فلش تبلت چینی G-TIDE-T35 با مشخصه برد G-TIDE-T35_QX-ATM7051-Q8-60PIN_AU-HI708

فایل فلش تبلت چینی G-TIDE-T35 با مشخصه برد G-TIDE-T35_QX-ATM7051-Q8-60PIN_AU-HI708

برای اولین بار در دنیای gsmفایل فلش بدون مشکل لمسی وتصویر و دوربین و وایفایشما می توانید با این رام..

8,000 تومان

فایل فلش تبلت چینی MICRODIGIT-M7410 با مشخصه برد MICRODIGIT-M7410-QX-ATM7051-Q8-60PIN-HI708

فایل فلش تبلت چینی MICRODIGIT-M7410 با مشخصه برد MICRODIGIT-M7410-QX-ATM7051-Q8-60PIN-HI708

برای اولین بار در دنیای gsmفایل فلش بدون مشکل لمسی وتصویر و دوربین و وایفایشما می توانید با این رام..

5,000 تومان

فایل فلش تبلت چینی MOMAX-M200 با مشخصه برد MOMAX-M200-QX-ATM7051-Q8-60PIN-AU-HI708

فایل فلش تبلت چینی MOMAX-M200 با مشخصه برد MOMAX-M200-QX-ATM7051-Q8-60PIN-AU-HI708

برای اولین بار در دنیای gsmفایل فلش بدون مشکل لمسی وتصویر و دوربین و وایفایشما می توانید با این رام..

5,000 تومان

فایل فلش تبلت چینی MOMAX-M300 با مشخصه برد MOMAX-M300-QX-ATM7051-Q8-60PIN-AU-HI708

فایل فلش تبلت چینی MOMAX-M300 با مشخصه برد MOMAX-M300-QX-ATM7051-Q8-60PIN-AU-HI708

برای اولین بار در دنیای gsmفایل فلش بدون مشکل لمسی وتصویر و دوربین و وایفایشما می توانید با این رام..

5,000 تومان

فایل فلش تبلت چینی MOMAX-M66 با مشخصه برد MOMAX-M66-QX-ATM7051-Q8-60PIN-AU-HI708

فایل فلش تبلت چینی MOMAX-M66 با مشخصه برد MOMAX-M66-QX-ATM7051-Q8-60PIN-AU-HI708

برای اولین بار در دنیای gsmفایل فلش بدون مشکل لمسی وتصویر و دوربین و وایفایشما می توانید با این رام..

5,000 تومان

فایل فلش تبلت چینی MOVISUN-TAB-M10 با مشخصه برد MOVISUN-TAB-M10-J0711AT-0108-HI704-60PIN

فایل فلش تبلت چینی MOVISUN-TAB-M10 با مشخصه برد MOVISUN-TAB-M10-J0711AT-0108-HI704-60PIN

برای اولین بار در دنیای gsmفایل فلش بدون مشکل لمسی وتصویر و دوربین و وایفایشما می توانید با این رام..

5,000 تومان

فایل فلش تبلت چینی با مشخصه برد ATM7031A-Q88-8703as-HD

فایل فلش تبلت چینی با مشخصه برد ATM7031A-Q88-8703as-HD

برای اولین بار در دنیای GSMفایل فلش تبلت چینی با مشخصه برد atm7031_q88_rgb_8703as_hd ..

5,000 تومان

فایل فلش تبلت چینی با مشخصه برد ATM7031A-Q88-V1.3-8703as-SD

فایل فلش تبلت چینی با مشخصه برد ATM7031A-Q88-V1.3-8703as-SD

برای اولین بار در دنیای GSMفایل فلش تبلت چینی با مشخصه برد atm7031_q88_V1.3_rgb_8703as_Sd&..

5,000 تومان

فایل فلش تبلت چینی با مشخصه برد ATM7031A-Q88-V1.3-8703as-SD-lvds

فایل فلش تبلت چینی با مشخصه برد ATM7031A-Q88-V1.3-8703as-SD-lvds

برای اولین بار در دنیای GSMفایل فلش تبلت چینی با مشخصه برد atm7031_q88_V1.3_lvds_8703as_Sd..

5,000 تومان

فایل-فلش-تبلت-چینی-BOLO-O2-با-مشخصه-برد-ATM7051H-K88-V1.0-2016-03-08

فایل-فلش-تبلت-چینی-BOLO-O2-با-مشخصه-برد-ATM7051H-K88-V1.0-2016-03-08

برای اولین بار در دنیای GSMفایل فلش فارسی تبلت چینی BOLO-O2با مشخصه بردATM7051H-K88-V1.0-2016-0..

10,000 تومان

فایل-فلش-تبلت-چینی-ENET-E714JD-با-مشخصه-برد-ATM7051-K88-V1.2

فایل-فلش-تبلت-چینی-ENET-E714JD-با-مشخصه-برد-ATM7051-K88-V1.2

برای اولین بار در دنیای GSMفایل فلش فارسی تبلت چینی ENET-E714JD با مشخصه برد ATM7051-..

8,000 تومان

فایل-فلش-تبلت-چینی-ENET-E714Z-با-مشخصه-برد-ATM7051H-K88-V1.0-2016-03-08

فایل-فلش-تبلت-چینی-ENET-E714Z-با-مشخصه-برد-ATM7051H-K88-V1.0-2016-03-08

برای اولین بار در دنیای GSMفایل فلش فارسی تبلت چینی ENET-E714JD با مشخصه برد ATM7051H..

8,000 تومان

فایل-فلش-تبلت-چینی-با-مشخصه-برد-ATM7031B-K88-V1.8

فایل-فلش-تبلت-چینی-با-مشخصه-برد-ATM7031B-K88-V1.8

برای اولین بار در دنیای GSMفایل فلش بدون مشکل لمسی وتصویر و دوربین و وایفای.شما می توانید با این را..

5,000 تومان

فایل-فلش-تبلت-چینی-با-مشخصه-برد-ATM7051-K88-V1.2

فایل-فلش-تبلت-چینی-با-مشخصه-برد-ATM7051-K88-V1.2

برای اولین بار در دنیای GSMفایل فلش فارسی تبلت چینی با مشخصه برد ATM7051-K88-V1.2مخصوص &nb..

8,000 تومان

فایل-فلش-تبلت-چینی-با-مشخصه-برد-ATM7051H-K88-V1.0-2016-03-08

فایل-فلش-تبلت-چینی-با-مشخصه-برد-ATM7051H-K88-V1.0-2016-03-08

برای اولین بار در دنیای GSMفایل فلش فارسی تبلت چینی با مشخصه بردATM7051H-K88-V1.0-2016-03-08حاو..

10,000 تومان

نمایش 1 تا 33 از 33 (1 صفحه)

فایل ترکیبی

 بخش مربوط به فایل ترکیبی سامسونگ


آموزش تشخیص رام
تبلت های چینی از روی بردآموزش فعال سازی تیک
USB DEBUGING یواس بیآموزش فلش TWRP برای گوشیهای هواویآموزش فلش وآپدیت رام گوشیهای
سامسونگ با ODIN اودینآموزش حذف پترن وقفل های
امنیتی سونی با فلش تولزآموزش بازکردن پترن وقفل گوشی
بدون فعال بودن تیک یواس بی

USB DEBUGINGدانلود ابزار فلش گوشیهای
سامسونگ اودینآموزش تبدیل فایل فلش های رسمی htc

که به صورت zip هستند به RUU