فایل فلش تبلت چینی

بخش مربوط به فایل فلش تبلت های چینی


تصحیح جستجو

رام-فارسی-اسمارت-Smart-SG-702-dual-sim-3g

رام-فارسی-اسمارت-Smart-SG-702-dual-sim-3g

رام فارسی Smart SG-702  با اندروید 4.4.2 کاملا رسمی و بدون باگ.این صفحه خرید حاوی سه فایل ..

10,000 تومان

رام-فارسی-اسمارت-Smart-SG-702-dual-sim-3g-HW1.0_V1.0.7

رام-فارسی-اسمارت-Smart-SG-702-dual-sim-3g-HW1.0_V1.0.7

رام فارسی Smart SG-702  با اندروید 4.4.2 کاملا رسمی و بدون باگ.پشتیبانی صد در صد رامورژن ا..

8,000 تومان

رام-فارسی-اسمارت-Smart-SG-702-dual-sim-3g-v_1.0.6_new

رام-فارسی-اسمارت-Smart-SG-702-dual-sim-3g-v_1.0.6_new

رام فارسی Smart SG-702  با اندروید 4.4.2 کاملا رسمی و بدون باگ.پشتیبانی صد در صد رامورژن ا..

8,000 تومان

رام-فارسی-تبلت-با-مشخصه-برد-T736-MAINBOARD-V2.3-a23

رام-فارسی-تبلت-با-مشخصه-برد-T736-MAINBOARD-V2.3-a23

رام فارسی تبلت با مشخصه برد T736-MAINBOARD-V2.3-a23 با اندروید 4.4.2 کاملا رسمی و بدون باگ..

8,000 تومان

فایل فلش تبلت 10 اینچی با مشخصه برد TW-J1012-V41

فایل فلش تبلت 10 اینچی با مشخصه برد TW-J1012-V41

 برای اولین بار در دنیای GSM فایل فلش بدون مشکل فایل فلش برای تبلت 10 اینچی با مشخصه ..

5,000 تومان

فایل فلش تبلت با مشخصه برد  TW-a0736_rda599x

فایل فلش تبلت با مشخصه برد TW-a0736_rda599x

 برای اولین بار در دنیای GSM فایل فلش بدون مشکل فایل فلش برای تبلت با مشخصه برد ..

5,000 تومان

فایل فلش تبلت با مشخصه برد tw-a0721R_800X480_gls1680ef

فایل فلش تبلت با مشخصه برد tw-a0721R_800X480_gls1680ef

 برای اولین بار در دنیای GSM فایل فلش بدون مشکل فایل فلش برای تبلت با مشخصه برد ..

5,000 تومان

فایل فلش تبلت با مشخصه برد tw-a0721R_800X480_gls1680ef

فایل فلش تبلت با مشخصه برد tw-a0721R_800X480_gls1680ef

 برای اولین بار در دنیای GSM فایل فلش بدون مشکل فایل فلش برای تبلت با مشخصه برد ..

5,000 تومان

فایل فلش تبلت با مشخصه برد a0837r-A23

فایل فلش تبلت با مشخصه برد a0837r-A23

 برای اولین بار در دنیای GSM فایل فلش بدون مشکل فایل فلش برای تبلت با مشخصه برد ..

5,000 تومان

فایل فلش تبلت با مشخصه برد A23-tw-a0721r-v10

فایل فلش تبلت با مشخصه برد A23-tw-a0721r-v10

 برای اولین بار در دنیای gsm فایل فلش بدون مشکل فایل فلش برای تبلت با مشخصه برد ..

8,000 تومان

فایل فلش تبلت با مشخصه برد A23-tw-a0721r-v11

فایل فلش تبلت با مشخصه برد A23-tw-a0721r-v11

 برای اولین بار در دنیای gsm فایل فلش بدون مشکل فایل فلش برای تبلت با مشخصه برد ..

8,000 تومان

فایل فلش تبلت با مشخصه برد TW-a0720

فایل فلش تبلت با مشخصه برد TW-a0720

 برای اولین بار در دنیای GSM فایل فلش بدون مشکل فایل فلش برای تبلت با مشخصه برد ..

5,000 تومان

فایل فلش تبلت با مشخصه برد TW-a0720

فایل فلش تبلت با مشخصه برد TW-a0720

 برای اولین بار در دنیای GSM فایل فلش بدون مشکل فایل فلش برای تبلت با مشخصه برد ..

5,000 تومان

فایل فلش تبلت با مشخصه برد TW-a0720R

فایل فلش تبلت با مشخصه برد TW-a0720R

 برای اولین بار در دنیای GSM فایل فلش بدون مشکل فایل فلش برای تبلت با مشخصه برد ..

5,000 تومان

فایل فلش تبلت با مشخصه برد TW-a0720R

فایل فلش تبلت با مشخصه برد TW-a0720R

 برای اولین بار در دنیای GSM فایل فلش بدون مشکل فایل فلش برای تبلت با مشخصه برد ..

5,000 تومان

فایل فلش تبلت با مشخصه برد TW-a0733R

فایل فلش تبلت با مشخصه برد TW-a0733R

 برای اولین بار در دنیای GSM فایل فلش بدون مشکل فایل فلش برای تبلت با مشخصه برد ..

5,000 تومان

فایل فلش تبلت با مشخصه برد TW-a0733r-A23-HD

فایل فلش تبلت با مشخصه برد TW-a0733r-A23-HD

 برای اولین بار در دنیای GSM فایل فلش بدون مشکل فایل فلش برای تبلت با مشخصه برد ..

5,000 تومان

فایل فلش تبلت با مشخصه برد TW-a0733R-HD-A33

فایل فلش تبلت با مشخصه برد TW-a0733R-HD-A33

 برای اولین بار در دنیای GSM فایل فلش بدون مشکل فایل فلش برای تبلت با مشخصه برد ..

5,000 تومان

فایل فلش تبلت با مشخصه برد TW-a0922-TW-0923_v4.2_RTL 8089_800X480_gsl3675-2681

فایل فلش تبلت با مشخصه برد TW-a0922-TW-0923_v4.2_RTL 8089_800X480_gsl3675-2681

 برای اولین بار در دنیای GSM فایل فلش بدون مشکل فایل فلش برای تبلت با مشخصه برد ..

5,000 تومان

فایل فلش تبلت با مشخصه برد TW-a0923_RTL 8723bu BT_800X480

فایل فلش تبلت با مشخصه برد TW-a0923_RTL 8723bu BT_800X480

 برای اولین بار در دنیای GSM فایل فلش بدون مشکل فایل فلش برای تبلت با مشخصه برد ..

5,000 تومان

فایل فلش تبلت با مشخصه برد tw-a0925as

فایل فلش تبلت با مشخصه برد tw-a0925as

     برای اولین بار در دنیای GSM فایل فلش بدون مشکل فایل فلش برای تبلت..

5,000 تومان

فایل فلش تبلت با مشخصه برد TW-a0925_2G-ddr_doubleFlash

فایل فلش تبلت با مشخصه برد TW-a0925_2G-ddr_doubleFlash

 برای اولین بار در دنیای GSM فایل فلش بدون مشکل فایل فلش برای تبلت با مشخصه برد ..

5,000 تومان

فایل فلش تبلت با مشخصه برد TW-a0925_RTL-8089

فایل فلش تبلت با مشخصه برد TW-a0925_RTL-8089

 برای اولین بار در دنیای GSM فایل فلش بدون مشکل فایل فلش برای تبلت با مشخصه برد ..

5,000 تومان

فایل فلش تبلت با مشخصه برد TW-a0925_RTL-8723as_BT

فایل فلش تبلت با مشخصه برد TW-a0925_RTL-8723as_BT

 برای اولین بار در دنیای GSM فایل فلش بدون مشکل فایل فلش برای تبلت با مشخصه برد ..

5,000 تومان

فایل فلش تبلت با مشخصه برد TW-a0925_RTL-8723as_BT

فایل فلش تبلت با مشخصه برد TW-a0925_RTL-8723as_BT

 برای اولین بار در دنیای GSM فایل فلش بدون مشکل فایل فلش برای تبلت با مشخصه برد ..

5,000 تومان

فایل فلش تبلت با مشخصه برد TW-a0935AS-HD-A33

فایل فلش تبلت با مشخصه برد TW-a0935AS-HD-A33

 برای اولین بار در دنیای GSM فایل فلش بدون مشکل فایل فلش برای تبلت با مشخصه برد ..

5,000 تومان

فایل فلش تبلت با مشخصه برد TW-a0935AS-SD-A33

فایل فلش تبلت با مشخصه برد TW-a0935AS-SD-A33

 برای اولین بار در دنیای GSM فایل فلش بدون مشکل فایل فلش برای تبلت با مشخصه برد ..

5,000 تومان

فایل فلش تبلت با مشخصه برد TW-a0935R-HD-A33

فایل فلش تبلت با مشخصه برد TW-a0935R-HD-A33

 برای اولین بار در دنیای GSM فایل فلش بدون مشکل فایل فلش برای تبلت با مشخصه برد ..

5,000 تومان

فایل فلش تبلت با مشخصه برد TW-a0935R-SD-A23

فایل فلش تبلت با مشخصه برد TW-a0935R-SD-A23

 برای اولین بار در دنیای GSM فایل فلش بدون مشکل فایل فلش برای تبلت با مشخصه برد ..

5,000 تومان

فایل فلش تبلت با مشخصه برد TW-a0935R-SD-A33

فایل فلش تبلت با مشخصه برد TW-a0935R-SD-A33

 برای اولین بار در دنیای GSM فایل فلش بدون مشکل فایل فلش برای تبلت با مشخصه برد ..

5,000 تومان

فایل فلش تبلت با مشخصه برد TW_a0720_esp8089

فایل فلش تبلت با مشخصه برد TW_a0720_esp8089

 برای اولین بار در دنیای GSM فایل فلش بدون مشکل فایل فلش برای تبلت با مشخصه برد ..

5,000 تومان

فایل فلش تبلت با مشخصه بردTW-a0720_esp8089

فایل فلش تبلت با مشخصه بردTW-a0720_esp8089

 برای اولین بار در دنیای GSM فایل فلش بدون مشکل فایل فلش برای تبلت با مشخصه برد ..

5,000 تومان

فایل فلش تبلت با مشخصه بردTW-a0721r

فایل فلش تبلت با مشخصه بردTW-a0721r

 برای اولین بار در دنیای GSM فایل فلش بدون مشکل فایل فلش برای تبلت با مشخصه برد ..

8,000 تومان

فایل فلش تبلت با مشخصه بردTW-a0721r

فایل فلش تبلت با مشخصه بردTW-a0721r

 برای اولین بار در دنیای GSM فایل فلش بدون مشکل فایل فلش برای تبلت با مشخصه برد ..

8,000 تومان

فایل فلش تبلت با مشخصه برد_TW-a0923_TW-a925

فایل فلش تبلت با مشخصه برد_TW-a0923_TW-a925

 برای اولین بار در دنیای GSM فایل فلش بدون مشکل فایل فلش برای تبلت با مشخصه برد ..

5,000 تومان

فایل فلش استوک کم یاب Acer A501

فایل فلش استوک کم یاب Acer A501

 فایل فلش استوک کم یاب Acer A501 این فایل تست شده می باشد.مشخصات رامDevice Name : Ace..

5,000 تومان

فایل فلش تبلت چینی  X7_HDSPlus GS-BOARD

فایل فلش تبلت چینی X7_HDSPlus GS-BOARD

شما می توانید با این رام، تبلت چینی  X7_HDSPlus GS-BOARD  که دارای CPU ALLWINNE..

8,000 تومان

فایل فلش تبلت چینی VTOUCH V718 با مشخصه برد HX-M733-MB-V5.1.0 2014.06.07

فایل فلش تبلت چینی VTOUCH V718 با مشخصه برد HX-M733-MB-V5.1.0 2014.06.07

شما می توانید با این رام، تبلت چینی VTOUCH V718 با مشخصه برد HX-M733-MB-V5.1.0 2014.06.07..

8,000 تومان

فایل فلش تبلت چینی ZTC D160 با مشخصه برد M080_MB_V2.0

فایل فلش تبلت چینی ZTC D160 با مشخصه برد M080_MB_V2.0

برای اولین بار در دنیای GSMشما می توانید با این رام، تبلت چینی ZTC D160 با مشخصه برد ..

5,000 تومان

فایل فلش تبلت چینی با مشخصه برد A7021Q-A33-V2.0 20140822

فایل فلش تبلت چینی با مشخصه برد A7021Q-A33-V2.0 20140822

برای اولین بار در دنیای gsmشما می توانید با این رام، تبلت چینیبا مشخصه برد A7021Q-A33-V2.0 201..

8,000 تومان

فایل فلش تبلت چینی SYMPHONY K22

فایل فلش تبلت چینی SYMPHONY K22

برای اولین بار در دنیای GSMشما می توانید با این رام، تبلت چینیSYMPHONY K22 را فلش نمایید.این ف..

10,000 تومان

فایل فلش تبلت چینی txl-s001 با مشخصه برد a23_(et_q8v1.6)_two_logo(txl)_os4.4_rda599x_led

فایل فلش تبلت چینی txl-s001 با مشخصه برد a23_(et_q8v1.6)_two_logo(txl)_os4.4_rda599x_led

شما می توانید با این رام، تبلت چینی txl-s001 با مشخصه بردa23_(et_q8v1.6)_two_logo(txl)_os4.4_r..

5,000 تومان

فایل فلش تبلت چینی با مشخصه برد A13-Q8A-V2

فایل فلش تبلت چینی با مشخصه برد A13-Q8A-V2

فایل فلش بدون مشکل.شما می توانید با این رام، تبلت چینی با مشخصه بردA13-Q8A-V2 را فلش نمایید.در..

8,000 تومان

فایل فلش تبلت چینی با مشخصه برد PIERRE CARDIN PC101

فایل فلش تبلت چینی با مشخصه برد PIERRE CARDIN PC101

شما می توانید با این رام، تبلت چینیبا مشخصه بردPIERRE CARDIN PC101 را فلش نمایید.در انتخاب فای..

5,000 تومان

فایل فلش تبلت چینی با مشخصه برد QA88-V2.3-2015-04-13 A23

فایل فلش تبلت چینی با مشخصه برد QA88-V2.3-2015-04-13 A23

برای اولین بار در دنیای GSMشما می توانید با این رام، تبلت چینی با مشخصه برد QA88-V2.3-201..

8,000 تومان

فایل فلش تبلت چینی با مشخصه برد slx_m10_v1.1

فایل فلش تبلت چینی با مشخصه برد slx_m10_v1.1

شما می توانید با این رام، تبلت چینی با مشخصه بردslx_m10_v1.1 را فلش نمایید.در انتخاب فایل متنا..

5,000 تومان

فایل فلش تبلت ccit a605w با مشخصه برد M706 MB V5.2

فایل فلش تبلت ccit a605w با مشخصه برد M706 MB V5.2

فایل فلش بدون مشکل لمسی وتصویر و دوربین و وایفای.فایل فلش تبلت ccit a605w با مشخصه برد M706 MB V5.2ق..

8,000 تومان

فایل فلش تبلت ET-86V2G-A23-V1.8H 20150129

فایل فلش تبلت ET-86V2G-A23-V1.8H 20150129

برای اولین بار در دنیای gsm فایل فلش بدون مشکل فایل فلش برای تبلت با مشخصه برد ET-86V..

8,000 تومان

فایل فلش تبلت ET-86V2G-A33-V1.8H 20150129

فایل فلش تبلت ET-86V2G-A33-V1.8H 20150129

برای اولین بار در دنیای gsm فایل فلش بدون مشکل فایل فلش برای تبلت با مشخصه برد ET-86V..

8,000 تومان

فایل فلش تبلت p1000+

فایل فلش تبلت p1000+

فایل فلش بدون مشکل لمسی وتصویر و دوربین و وایفایشما می توانید با این رام،تبلت p1000+با مشخصه بر..

15,000 تومان

نمایش 1 تا 50 از 81 (2 صفحه)

فایل ترکیبی

 بخش مربوط به فایل ترکیبی سامسونگ


آموزش تشخیص رام
تبلت های چینی از روی بردآموزش فعال سازی تیک
USB DEBUGING یواس بیآموزش فلش TWRP برای گوشیهای هواویآموزش فلش وآپدیت رام گوشیهای
سامسونگ با ODIN اودینآموزش حذف پترن وقفل های
امنیتی سونی با فلش تولزآموزش بازکردن پترن وقفل گوشی
بدون فعال بودن تیک یواس بی

USB DEBUGINGدانلود ابزار فلش گوشیهای
سامسونگ اودینآموزش تبدیل فایل فلش های رسمی htc

که به صورت zip هستند به RUU